LA MARIN

מקור הנעורים לעור הפנים

ממעמקי הים הצפוני שבגרמניה חברת הקוסמטיקה הטבעית המתקדמת בעולם La Marin מבית La Mer מביאה לארץ את המילה האחרונה בתחום הקרמים החכמים לעור הפנים המופקים מאצות נדירות ורכיבי ים עם סגולות ריפוי, שיקום והצערה מוכחות.

LA MARIN

מקור הנעורים

לעור הפנים

ממעמקי הים הצפוני שבגרמניה חברת הקוסמטיקה הטבעית המתקדמת בעולם La Marin מבית La Mer מביאה לארץ את המילה האחרונה בתחום הקרמים החכמים לעור הפנים המופקים מאצות נדירות ורכיבי ים עם סגולות ריפוי, שיקום והצערה מוכחות.

מאות נשים מדווחות על שינוי דרמטי בעור הפנים לאחר שימוש יום יומי ועקבי.
תוצאה ניכרת לעין בתוך זמן קצר!